Steuben White Ribbed paperweight

Steuben White Ribbed paperweight

$110.00Price

Measuring 3 1/2 inches tall